Fly4Fit Štúdio Stupava

Aktuálny rozvrh je platný od 5.10.2019. Všetky miesta na kurzoch BabyDance, Tanečná pre deti od 3 rokov a od 6 rokov, KidsFlyfit a FlyKids sú obsadené. Voľné miesta máme aktuálne iba na Tanečnej pre deti od 9 rokov. Bližšie informácie nájdete aj na novom webe štúdia http://www.fly4fitstudio.sk

Rezervácia s povinnosťou platby prebieha cez externý rezervačný systém tu:


POZOR! Rezervácia je ZÁVÄZNÁ A S POVINNOSŤOU PLATBY, je možné ju urobiť najskôr 7 dní vopred a zrušiť ju najneskôr 24 hodín pred začiatkom cvičenia prostredníctvom linku, ktorý Vám príde v potvrdzujúcom emaili (text s uvedením termínu na zrušenie hodiny funguje ako priamy link na zrušenie). V prípade odhlásenia sa z vážnych dôvodov menej ako 24 hodín vopred je potrebné kontaktovať priamo inštruktorku daného cvičenia (kontakt je uvedený v potvrdzujúcom maili) alebo mailom na info@flyfit.sk; zabezpečíme Vaše odhlásenie zo systému a uvoľnenie  miesta pre ďalších záujemcov.

Zároveň v prípade naplnenia kapacity cvičenia umožňujeme prihlásenie sa ako NÁHRADNÍK – v takomto prípade Vás systém automaticky posunie na riadne miesto v prípade odhlásenia sa niektorého z prihlásených a o uvoľnenom mieste budete informovaný mailom alebo sms-kou.

Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo požadovať plnú sumu za cvičenie, v prípade neospravedlnenej absencie alebo v prípade odhlásenia sa menej ako 3 hodiny pred začiatkom cvičenia, formou prevodu na náš účet SK10 5600 0000 0055 1719 2001. Pokiaľ Vašu podĺžnosť voči nášmu štúdiu nevyrovnáte, ďalšia rezervácia Vám nebude umožnená.

V NAŠOM NOVOM ŠTÚDIU V STUPAVE PONÚKAME:

FLYFIT

cvičenie pre dospelých v špeciálnej zavesenej sieti v rôznych úrovniach podľa skúseností a sily. Cvičenie kombinuje prvky jógy, pilatesu, funkčného tréningu, gymnastiky, akrobacie a má priaznivé účinky na držanie tela a odstránenie bolesti chrbtice. Pred prvým cvičením si, prosím, prečítajte FAQ. Na hodiny pre dospelých nie je umožnené cvičiť deťom mladším ako 15 rokov (pre deti máme zvlášť hodiny flyfitu). Max kapacita 5, trvanie 75 minút, cena 8€

Ranný FLYFIT

cvičenie pre dospelých v špeciálnej zavesenej sieti v ranných hodinách zamerané na rozhýbanie tela a strečing predovšetkým svalov chrbta. Cvičenie kombinuje prvky jógy, pilatesu, funkčného tréningu, gymnastiky, akrobacie a má priaznivé účinky na držanie tela a odstránenie bolesti chrbtice. Pred prvým cvičením si, prosím, prečítajte FAQ. Na hodiny pre dospelých nie je umožnené cvičiť deťom mladším ako 15 rokov (pre deti máme zvlášť hodiny flyfitu). Max kapacita 5, trvanie 60 minút, cena 7€

FLYKIDS

uzavretá skupina detí od 11 rokov, ktoré pokračujú v skupinových choreografiách vzdušnej akrobacie z predchádzajúcich rokov. Max kapacita 6, trvanie 90 minút, cvičenie prebieha formou kurzu s predplatením 6 hodín (30€). Kurzovné nevraciame. Pred prvou hodinou je potrebné podpísať informovaný súhlas zákonným zástupcom a odovzdať na cvičení.

KIDSFLYFIT

skupinové cvičenie pre deti od 8, resp. 10 rokov v špeciálnej zavesenej sieti zamerané na rozvoj sily, obratnosti, orientáciu v priestore a tanec. Všetky miesta máme momentálne obsadené, nie je možné sa už do kurzu pridať. Klasická hodina trvá 60 minút, kapacita je 5 miest, cena 30€/6 hodín. Kurzovné nevraciame.

BABYDANCE

je tanečná hodina určená pre deti od 1 do 3 rokov – rozdelené do dvoch skupín: 1-2,5 ročné a 2,5-3 ročné deti. Hodina trvá 60 minút, počas nej sa zameriame hravou formou na rozvoj pohybu u najmenších detí za pomoci rodičov. BabyDance je vedený ako kurz v trvaní 6 hodín. Cena je 27€ na 6 hodín s možnosťou náhrady vymeškaných hodín. Do kurzu je možné pridať sa aj v jeho priebehu. Kurzovné sa nevracia.

GYMNASTICKÁ PRÍPRAVKA

určená pre deti predškolského veku zameraná na osvojenie si základných pohybových návykov a jednoduchých cvikov ako kotúle, stojky s dopomocou, mlynské kolá a pod. Cvičíme s viacerými pomôckami, zameriavame sa na celkový rozvoj obratnosti, výbušnosti a sily. Cena cvičenia je 27€ na 6 hodín s možnosťou náhrady. Do kurzu je možné sa pridať aj počas jeho priebehu. Kurzovné sa nevracia.

TANEČNÁ PRÍPRAVKA

pre deti vo veku 6-9 rokov 60 minút tanečnej prípravy: prvá časť hodiny je venovaná technike vychádzajúcej z klasického tanca a baletu, v druhej časti hodiny sa budú deti venovať choreografiám rôznych súčasných štýlov na aktuálne hity. Kapacita je 10 detí (ešte máme voľné kapacity), cena 6€ pri jednorazovom vstupe, pri permanentke 6 vstupov je cena 27€ (s možnosťou náhrady vymeškaných hodín). Kurzovné sa nevracia.

POWER JOGA

klasická forma jogy určená pre dospelých začiatočníkov i pokročilých vo večerných hodinách. Cvičenie je otvorené, nie je vedené formou kurzu, cvičíme od 3 prihlásených, preto odporúčame sa vopred prihlásiť. Oblečenie je vhodné pohodlné, cvičíme naboso, podložky máte k dispozícii v našom štúdiu. Cvičenie trvá 60 minút, kapacita je 9 cvičiacich a cena 5€.

JOGA PRE ZDRAVÝ CHRBÁT

otvorená hodiny jógy v trvaní 5 týždňov zameraná na uvoľnenie a posilnenie nielen svalov chrbta a centra tela, ale aj celého tela, na odstránenie dysbalancií a bolestí chrbta. Hodiny na seba nadväzujú a aj keď ide o skupinové cvičenie, sú vedené individuálnym prístupom ku každému cvičiacemu a jeho potrebám. Cvičenie trvá 60 minút, maximálna kapacita je 9 ľudí, cena 6€ na hodinu.

GRAVID JOGA

otvorená hodiny jogy určený pre ženy počas tehotenstva alebo po pôrode. Veľmi príjemné cvičenie s cieľom uvoľnenia stuhnutých svalov celého tela, špeciálne však chrbta. Cvičí sa až od 15. týždňa tehotenstva a je potrebný súhlas lekára. Cena je 6€ na hodinu.

PILATES

známe cvičenie zamerané na rozvoj sily predovšetkým centra tela s mnohými zdravotnými benefitmi. Hodiny v našom štúdiu vedie lekárka, sú otvorené a je možné sa kedykoľvek pridať, avšak po predchádzajúcej rezervácii. Cvičenie trvá 60 minút a cena je 5€.

STRENGTH4FIT

je nové cvičenie určené pre všetky ženy, začiatočníčky i pokročilé, ktoré chcú zlepšiť svoju kondíciu, spáliť tuky, vybudovať silu či vyrysovať postavu. Cvičenie s vlastnou hmotnosťou tela, ktoré Vám dokáže, že pre krásnu postavu nie je potrebné hladovať ani robiť hodiny kadria či aerobiku. Trvá 60 minút, cena je 5€ a cvičíme od dvoch prihlásených.

TABATA

tabata je intervalové cvičenie, počas ktorého sa riadne zapotíte, posilníte a spálite tuky. Je to metóda cvičenia, kedy sa počas 4 minút strieda cvičenie (väčšinou 20 sekúnd) s oddychom (väčšinou 10 sekúnd). Ide o pomerne intenzívne cvičenie, ktoré skvelým spôsobom formuje postavu a jeho účinky pretrvávajú až do nasledujúceho dňa. My ponúkame aj podvečernú aj rannú verziu, ktorá Vás nakopne do nového dňa. Prihlasovanie je povinné, cvičíme od dvoch prihlásených, cena je 5€ na osobu.

POLE DANCE

novinka v Stupave – tanec o tyči, ktorý kombinuje prvky tanca, gymnastiky a akrobacie. Hodiny sú určené ako pokročilýcm, tak aj úplným začiatočníkom (dospelých), nie je potrebné mať skúsenosť s cvičením predtým, avšak je to výhodou. Na prvých hodinách sa venujeme najmä príprave na šplh a zavesenie na tyčku, postupne získavaním sily sa učíme jednoduchšie triky. K dispozícii máme 4 tyče, kapacita sú 4 miest. Vždy je potrebné sa prihlásiť cez rezervačný systém (nie u inštruktorky), trvanie hodiny je 75 minút a cena je 9€.

FLYHIGH

cvičenie pre dospelých v špeciálnej zavesenej sieti pre pokročilých, na ktorom sa zameriavame najmä na rozvoj sily, flexibility a rovnováhy. Kombinujeme viacero druhov cvičení ako podporu k akrobatickým prvkom či skupinovým choreografiám. Využívame celú výšku priestoru. Kapacita je 5 osôb, trvanie 90 minút a cena 8€

Aerial silks and hoop

špeciálna hodina vzdušnej akrobacie pre dospelých na šáloch a kruhoch určená pre pokročilých ale aj pre začiatočníkov vedená individuálnou formou – so začiatočníkmi cvičíme tesne nad zemou, pokročilejší sa dostávajú aj do výšky, cvičenie na kruhu sa odohráva od začiatku vo vzduchu. Striedame vždy jeden týždeň kruh, druhý šály. Cvičenie, ktoré spája prvky tanca, gymnastiky a akrobacie, náročné na hornú polovicu tela. Hodina trvá 75 minút a cena je 9€

Okrem toho ponúkame v prípade záujmu aj ďalšie aktivity:

MAMAJOGA

joga pre maminy s deťmi, počas ktorej sa aj deti zapoja do cvičenia ako malí jogíni či partneri v partnerskej joge. Špeciálne upravené jogové asány v rôznej náročnosti pre maminy aj pre deti určené aj pre úplných jogových začiatočníkov, vek detí nie je rozhodujúci. Dôležitá je chuť mamín cvičiť a aktívne tráviť čas s dieťatkom. Hodina je otvorená, je potrebné sa na ňu prihlásiť vopred. Cvičíme od 2 prihlásených 60 minút, cena cvičenia je 6€ na mamu a dieťa dokopy. Momentálne cvičenie nebrebieha, ak máte o cvičenie záujem, prosím, napíšte nám na info@flyfit.sk

JOGOVÉ HRY

je hravé cvičenie vychádzajúce z detskej jogy určené pre deti od 4 do 7 rokov, na ktorej budú deti využívať aj jogové pexeso s kresbičkami jednotlivých jogových pozícií. Deti sa ponaťahú a posilnia telo, potrénujú koncentráciu a pamäť pexesom a podporia jemnú motoriku a kreativitu kreslením. Nebude chýbať relaxácia, príbehy, úsmevy, jašenie sa, na našich hodinách spojíme všetko dohromady, pretože Joga je o spájaní. Cvičenie nie je vedené formou kurzu, je možné prísť na jednotlivé hodiny avšak je porebné sa vopred prihlásiť. Cena cvičenia je 4,50€ na hodinu.

SLIM4FIT

je novinka v roku 2019, ktorá predstavuje 3 mesačný program zameraný na osvojenie si zdravého životného štýlu vrátane stravovania a cvičenia. Výživový program vypracovaný na mieru, makrokoučing (výživa podľa potrieb klienta zameraná na sledovanie nevyhnutného príjmu makroživín), poradenstvo niekoľko dní v týždni kombinované s motiváciou a podporou expertov a cvičením v našom štúdiu i doma. Ponúkame v 3 variantoch už od 59€ na mesiac (uvádzacia cena). Viac info na info@flyfit.sk