Rozpis cvičení

Na hodiny vo Fly4Fit Štúdiu v Stupave a v OC Stred v Malackách je potrebné sa prihlásiť cez náš rezervačný systém najskôr 7 dní vopred, na prebiehajúce kurzy nie je potrebné sa prihlasovať na každú hodinu. V prípade zrušenia hodiny v danom týždni zo strany štúdia, je pri hodine uvedené „zrušená“.
Na jednu mailovú adresu je možné rezervovať len jedno miesto. Počet 3/5 pri hodine znamená 3 obsadené miesta z maximálnej kapacity 5.
Vhodné je sa do rezervačného systému registrovať (ak sa plánujete zúčastniť viac ako jednej hodiny).

Odporúčame rezerváciu urobiť najneskôr 24 hodín vopred, pri stave 0 prihlásených deň vopred bude hodina zrušená. Cvičíme pri počte prihlásených 3, v prípade nedostatočného počtu prihlásených bude hodina zrušená 4 hodiny vopred a budete o tom informovaní na zadanom emaili, resp. sms zaslanou na telefónne číslo uvedené v rezervácii.

Rezerváciu je možné zrušiť najneskôr 24 hodín vopred cez link, ktorý Vám príde v potvrdzujúcom emaili. Pri zrušení rezervácie menej ako 24 hodín vopred (mailom na adresu info@flyfit.sk alebo správou priamo inštruktorke) Vám bude hodina účtovaná tak, ako by ste na nej boli – t.j. plnou cenou 7€ (Malacky) a 8€ (Flyfit Stupava), prípadne 5€ (jóga, tabata, strenght4fit), v prípade predplatených hodín bude odpísaná z permanentky.

V prípade kurzov pre deti sa kurzovné uhrádza najneskôr po prvej hodine začínajúceho kurzu, za poplatok je možné absolvovať aj jednorazovú hodinu. Kurzovné je platné 3 mesiace od pripísania čiastky na náš účet a v prípade neabsolvovania celého kurzu sa nevracia.

Rozvrh v rezervačnom systéme aktualizujeme vždy v príslušnom týždni, t.j. v prípade nezrovnalostí v rozvrhu na tejto stránke a v rezervačnom systéme je platný ten v rezervačnom systéme.

Do Hamilton Fitness CLubu v OC Cubicon sa rezervuje miesto na priloženom telefónnom čísle alebo cez aplikáciu MoovAss.

Ak máte ďalšie otázky, píšte na info@flyfit.sk