Lenka Stankovská

K pohybu mala blízko odjakživa – už v ranom detstve najoduševnenejšie vrtela zadkom na škôlkarskej besiedke v miestnom kultúrnom dome, čo nasmerovalo aj jej ďalšie kroky bližšie k tancu. Cez základy baletu a ľudový tanec zakotvila na dlhší čas pri modernom tanci, ktorému sa venovala ešte pred pár rokmi a vďaka ktorému objavila čaro plachtičky. Práve trénerka tancovania, mimochodom jedna z prvých inštruktoriek cvičenia v sieti na Slovensku, ju prvýkrát zobrala do siete niekedy v roku 2011 a pohyb a pobyt v sieti ju ihneď očaril svojou hravosťou, invenčnosťou pohybu, presahom do iných cvičení a v neposlednom rade aj odstránením bolestí chrbta v priebehu pár týždňov.
Odtiaľ bol už len krok k tomu, aby začala ako certifikovaná inštruktorka Flyfitu v roku 2012 viesť vlastné hodiny v stupavskom Sunéčku, neskôr aj v bratislavských študiách Bodytime, ProMove a Hamilton Fitness Club.

Od roku 2014 je certifikovanou trénerkou vo fitness a kulturistike I. kvalifikačného stupňa a vedie hodiny aj v Bratislave a v Lozorne. Na svojich hodinách sa zameriava najmä na funkčný tréning, zvyšovanie sily a flexibility tela, napravenie dysbalancií spôsobených sedavým spôsobom života. Za dôležité považuje precítenie a intenzívne vnímanie aktivity jednotlivých svalových partií, prepojenie tela a duše, ale aj posilnenie sebadôvery cvičiacich a ich vnímanie ich vlastných pokrokov. Na svojich hodinách sa vždy snaží maximálne využiť neobmedzené možnosti pohybu v sieti a vytvoriť tréningy, na ktorých nie je čas ani priestor nudiť sa. Za najdôležitejšie považuje neustále obmieňanie zloženia hodiny, vzdelávanie sa, inšpirovanie sa aj inými cvičeniami, prinášanie stále nových prvkov a cvikov na každú hodinu.

Jej cieľom je vidieť po každej hodine spokojné a usmiate tváre, ktoré práve posunuli svoje hranice sily, strachu, fyzických a psychických schopností a prekonali samých seba.

Okrem cvičenia pre dospelých sa venuje aj flyfitu pre najmenších, prvé pokusné hodiny pre deti mala už v roku 2013, od septembra 2016 sú už pravidelne zaradené do rozvrhu. KidsFlyfit sú hodiny pre deti od 9 rokov zamerané na krátke akrobatické a tanečné zostavy, ktorými sa hravým spôsobom zvyšuje sila, flexibilita a kondícia detí, ale rozvíja sa aj ich koncentrácia, vnímanie hudby a teamový duch.

Po narodení syna v roku 2016 vytvorila aj BabyFlyfit – cvičenie pre mamy s deťmi do dvoch rokov, na ktorom mamičky cvičia a detičky im robia spoločnosť i závažie. Spočiatku čas vyhradený pre mamy a ich posilnenie tela sa zmenil aj na menší socializačný projekt.

Hodiny s Lenkou prebiehajú už iba vo Fly4Fit štúdiu, ktoré založila v lete 2018.

Kontakt: lenka@flyfit.sk