Informácie ku kurzom a cvičeniam

Cvičenia pre dospelých

Cvičenia pre dospelých poskytujeme v našom štúdiu ako otvorené hodiny, t.j. neponúkame kurzy a na cvičenie je možné kedykoľvek sa pridať. Umožňuje Vám to väčšiu flexibilitu vo voľbe hodín, rovnako neprichádzate o kurzovné v prípade ochorenia, či iných vážnych dôvodov. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu našich priestorov vyžadujeme rezerváciu miesta na každé cvičenie – zabezpečíte si tak miesto a zároveň Vám garantujeme cvičenie v malej skupinke a individuálny prístup inštuktora.

Cvičenia pre deti

Cvičenia pre deti poskytujeme formou kurzov počas školského roka, najmä z dôvodu nadväznosti hodín na seba a postupnému učeniu sa pohybových schopností. Kurz začína vždy v septembri a trvá do júna. Ak je voľná kapacita, je možné sa do kurzu pridať aj neskôr, resp. nepokračovať po vyčerpaní predplatených hodín. Prvá hodina je pre nové deti vždy ukážková a zdarma, aby si mohli vyskúšať, či ich cvičenie zaujme a na zvážení rodiča, či dieťa bude ďalej kurz navštevovať.

Kurzovné sa platí vopred vždy minimálne 4/6/10 hodín v závislosti od typu kurzu (27€ Gymnastika, Tanečná a Babydance / 30€ KidsFlyfit). Kurzovné je potrebné uhradiť najneskôr po absolvovaní prvej platenej hodiny, t.j. druhej absolvovanej hodiny vrátane ukážkovej zdarma, inak nebude miesto pre Vaše dieťa v kurze rezervované. Pri kúpe kurzu akceptujete naše obchodné podmienky uvedené na tejto internetovej stránke. Kurzovné sa nevracia.

Vždy na konci mesiaca Vás inštruktorka informuje o počte zostávajúcich predplatených hodín, prípadne upozorní, ak už máte predplatené hodiny vyčerpané. Vyhradzujeme si právo zamedziť účasti dieťata na hodine v prípade, ak nemá uhradenú viac ako polovicu hodín z prebiehajúceho kurzu, t.j. prišlo na 4. nezaplatenú hodinu. V takomto prípade uprednostníme platiace deti, najmä v prípade plne obsadených kurzov.

Momentálne máme naplnené kurzy KidsFlyfit vo všetkých termínoch, BabyDance pre staršie deti (2,5-3 roky) aj Tanečnú. Voľné miesta máme ešte na Gymnastickej prípravke pre deti od 4 rokov a v prípade záujmu otvoríme aj Tanečnú pre deti od 4 rokov.